วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

BEER

หวัดดีเพื่อน ๆ
เรา สุวรรณา เกิดแดง เราขอให้ทุกคนตินตามผลงานของเราต่อไป น่ะจ๋ะ